Make your own free website on Tripod.com

Stories for kids in Tamil


talkTamil.4t.com

Rhymes  

If you cannot view in Tamil, check out TamilEaluthuru or download TSCAvarangal

Á⡨¾ áÁý ¸¨¾¸û

¸Ç¢Áñ ¯ÕÅò¾¢ø þÃò¾¢Éì¸ø

. "! Ţ¡â ¡ ɢ Ţ Ţ ¡򾢨 . š Ƣ, ۨ . á 츢ȡ" ȡ. á, " Ţ" . ¡ ţ Ũ Ĩ ƢġǢ, ƢġǢ . ", Ţ¡â š¢ 򾨾 򧾡" Ȣɡ.

쨸 Ţâ â¡á, "š, þš, Ũ ɢɢ ȸ ɡ. Ũæ¡ ¡ â . â Ǣ , ħ Ǣ Ȣɡ. š þš Ȣ . Ĩ ƢġǢ¡ н Ш ƢġǢ¡ ɡ. â¡ á " Ȣ â¡ , Ǣ Ǣ â. 츢 þš¡ â á ¡ ¢ á " Ţ. Ȣ Ψ¡ ɸ Ţ.

  Home About Us Privacy Policy Related Links